Spółka Cywilna
AKTUALNOŚCI

Firma PHU "Inko2001" Krzysztof Łukasik, Krzysztof Kaczor, Janusz Majewski S.C. w ramach ramach Działania 2.1. "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw" Schemat A: "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" II Osi Priorytetowej "Gospodarka regionalnej szansy" Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zrealizowała projekt współfinansowany ze środków unijnych pt. "Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa PHU "INKO2001" K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski S.C. poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych".

    Vermeer

W wyniku realizacji ww. projektu nasz park maszynowy powiększył się o urządzenie wiertnicze Vermeer 16x20 II oraz urządzenie do lokalizacji tras rur i kabli Dynatel 2573E-iD. Ponadto uzupełniliśmy bazę informatyczną o nowe programy do projektowania typu AutoCad.

loga
Copyright © Silver Computer