PRZEWIERTY STEROWANE
Oferujemy usługi w zakresie wykonywania przewiertów sterowanych pod rzekami, torami, drogami, terenami gęsto zabudowanymi itp., czyli wszędzie tam gdzie wykonanie wykopów otwartych jest niemożliwe lub utrudnione.
Copyright © Silver Computer