OFERTA

Przedsiębiorstwo PHU "INKO2001"  świadczy usługi z branży budowy sieci i instalacji czyli budowy zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, sieci telekomunikacyjnych oraz projektowania i montażu instalacji technologicznych.

 

Firma oferuje roboty budowlano-montażowe w zakresie:

 

1. Montaż instalacji i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- kompleksowa budowa sieci wodociągowych  
- montaż rurociągów PCV, PE i PP
- montaż rurociągów z rur stalowych
- montaż rurociągów z rur betonowych i   kamionkowych

 

2. Wykonawstwo sieci i instalacji gazowych

 

3.Projektowanie i wykonawstwo sieci teletechnicznych.

 

W wyniku realizacji projektu w ramach Działania 2.1.”Rozwój  i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat A:”Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” II Osi Priorytetowej „Gospodarka regionalnej szansy” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” firma pozyskała dotację i powiększyła swój park maszynowy o wiertnice do horyzontalnych  przewiertów sterowanych.

Copyright © Silver Computer